dofinansowanie polskich opiekunek w Niemczech: reforma niemieckiego systemu opieki

dofinansowanie polskich opiekunek w Niemczech: reforma niemieckiego systemu opieki
czw., 15-04-2021 - 10:00
10:00 - 11:00

Z dokumentu przesłanego na początku marca 2021 r. przez rząd federalny wszystkim organizacjom branżowym wynika sensacyjna zmiana w niemieckim systemie opieki: podopieczni dostaną znaczące dofinansowanie z środków publicznych w przypadku korzystania z polskich opiekunek delegowanych do Niemiec przez polskie firmy.

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki. Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Izba Pracodawców Polskich przygotowała na prośbę twórców niemieckiej reformy „Stanowisko w/s reformy systemu opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich firm delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec.” Obszerny dokument datowany na 6.04.2021 został wysłany m.in. do Federalnego Ministerstwa Zdrowia, do Komisji Zdrowia Bundestagu, do członków tej Komisji oraz do szefów komisji ds. zdrowia wszystkich partii politycznych reprezentowanych w niemieckim parlamencie. Z uwagi na udział Bundesratu w procesie prawotwórczym Stanowisko przesłane zostało także do Ministrów Zdrowia w poszczególnych krajach związkowych. Na drugi tydzień kwietnia przewidziane są konsultacje z wpływowymi politykami niemieckimi odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną.​​​​​​​

Wszystkie polskie firmy zapraszamy do udziału w Webinarium poświęconym rewolucyjnym zmianom. Podczas webinarium przedstawione zostaną założenia reformy relewantne dla polskich firm oraz konieczne kroki, jakie należy poczynić w celu dopasowania modelu działalności firmy do nowych wymogów. Webinarium odbędzie się w czwartek, 15.04.2021 o godzinie 10.00. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem, dopuszcza się udział w wydarzeniu jednej osoby z każdej firmy. Formularz zgłoszeniowy: www.InstytutOPieki.eu/webinar Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Firmy zainteresowane indywidualną konsultacją zapraszamy do wypełnienia formularza: Obsługa prawna oraz kadrowo-płacowa | InstytutOpieki.eu

Sekcja Opieki IPP i działający przy IPP Instytut Opieki są organizacjami niezależnymi od wielkich firm opiekuńczych dominujących na rynku, od dużych agencji pracy oraz od inwestorów finansowych zaangażowanych w biznes opieki. Misją Sekcji Opieki IPP i Instytutu Opieki jest utrzymanie wysokiej zyskowności legalnego delegowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich realnych wynagrodzeń dla personelu delegowanego. IPP i Instytut Opieki wspierają małe i średnie polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. Przeciętna wielkość firm korzystających ze wsparcia IPP i Instytutu Opieki to firmy obsługujące od 50 do 300 rodzin.

Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.

Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) oraz ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących (www.Elysium-Europe.eu) stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system wsparcia prawnego, podatkowego oraz w zakresie A1/ZUS. Wsparcie obejmuje m.in.:

 • Konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania opiekunów do Niemiec
 • Modelowa Dokumentacja Brighton&Wood dla opiekunów delego­wanych do Niemiec
 • Modelowa Dokumentacja Płacowa ELYSIUM
 • Audyt Brighton&Wood w zakresie prawidło­wości i optymalizacji delegowania opiekunów do Niemiec
 • Certyfikacja w zakresie zgodności z normą CBE-2021 [Cross-Border Employment] Pflege/Opieka
 • Stała obsługa prawna Brighton&Wood dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Obsługa kadrowo-płacowa ELYSIUM w zakresie delegowania opiekunów do Niemiec
 • System naliczania płac ELYSIUM dedykowany dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Konsultacje kadrowe Brighton&Wood dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Konsultacje Płacowe ELYSIUM dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Optymalizacja w zakresie kosztów delegowania opiekunów do Niemiec
 • Obsługa w zakresie uzyskiwania formularzy A1 dla opiekunów kierowanych do Niemiec
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych w kraju (ZUS, PIP, administracja podatkowa etc.)
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Niemczech
 • Opiniowanie dokumentów i korespondencji od niemieckich instytucji
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych – polskich i niemieckich w postępowaniach kontrolnych w Polsce i w Niemczech
 • Obsługa Płacowa ELYSIUM w trakcie postępowań kontrolnych w kraju i w Niemczech.