norma DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech: bezpłatne webinarium

norma DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech: bezpłatne webinarium
czw., 13-05-2021 - 10:00
10:00 - 11:00

W lutym 2021 r. ogłoszona została finalna wersja nowej Normy DIN dla branży opieki domowej w Niemczech.

Kancelaria Brighton&Wood jest od dłuższego czasu w kontakcie z Niemieckim Instytutem ds. Norm, który ustanowił tą normę. Kancelaria Brighton&Wood monitorowała także na wielu etapach jej powstawanie. Kancelaria Brighton&Wood wraz z Instytutem Opieki oraz ELYSIUM – Kadry i Płace dla Firm delegujących przygotowała dla firm delegujących opiekunów do Niemiec strategię działania zmierzającą do sprawnego dostosowania firmy do nowej Normy DIN. 

Kancelaria Brighton&Wood przeszkoliła na przełomie lutego i marca 2021 r. pierwsze polskie firmy w zakresie tej normy. Pierwsze polskie firmy - obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood - stosują już normę DIN SPEC 33454. 

Spodziewamy się, że wielu pośredników niemieckich będzie chciało wymusić na polskich firmach stosowanie tej normy.

Norma ingeruje w treść umów z kontrahentami i z opiekunkami, przewiduje daleko idące nowe kosztowne obowiązki firm polskich oraz konieczność sporządzania nowej dodatkowej dokumentacji.

Norma przewiduje daleko idącą inwigilację polskiej firmy przez niemieckiego pośrednika, wgląd w dokumentację, rozliczenia etc.

Przygotowanie firmy do stosowania nowej normy zajmuje przynajmniej kilka tygodni i wymaga w wielu przypadkach niemałego wysiłku organizacyjnego. 

Norma weszła w życie kilka tygodni temu, kilka jej punktów wejdzie w życie w marcu 2022 roku. Przygotowanie się należyte do stosowania normy może pomóc Państwu na zyskanie zdecydowanej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zapraszamy na indywidualne spotkania w biurach Brighton&Wood oraz na indywidualne spotkania ONLINE ze specjalistami Kancelarii Brighton&Wood, podczas których sugerujemy omówić wszystkie aspekty związane z nową Normą DIN.

Kancelaria Brighton&Wood pomoże Państwu w przygotowaniu Waszej firmy do osiągnięcia zgodności z Normą DIN. 

Poniżej najważniejsze informacje n/t nowej normy:

Opieka nad podopiecznymi przez opiekunów z zagranicy mieszkających w gospodarstwie domowym podopiecznego

Wymagania dotyczące pośredników, usługodawców i opiekunów

Informacje dla polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech i delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec

Norma skierowana jest przede wszystkim do niemieckich pośredników oraz do polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech i delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec.

Norma DIN SPEC 33454 jest obszernym (35 stron) dokumentem regulującym szczegółowo:

- wymagania w stosunku do opiekunów;

- wymagania dotyczące wykonywania usług i miejsca wykonywania usług opieki;

- wymagania dotyczące pośredników opieki w środowisku domowym;

- wymagania dotyczące usługodawców opieki w środowisku domowym.

Norma DIN SPEC 33454 określa wymagania wobec pośredników, usługodawców i opiekunów oraz opieki nad podopiecznymi przez opiekunów z zagranicy mieszkających w gospodarstwie domowym podopiecznego. Dokument służy zapewnieniu przejrzystości i jakości dla konsumentów.

Norma DIN SPEC 33454 przewiduje dla polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec 32 procedury i liczne dokumenty w zakresie legalności delegowania oraz jakości świadczonych usług.

Tłumaczenie dokumentu normy DIN SPEC 33454na język polski dostępne jest dla:

 1. firm członkowskich IPP, członków Sekcji Opieki działającej przy IPP: www.InstytutOpieki.eu
 2. firm konsultowanych i obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&WoodEuropean Labour Lawyers & Advisors (www.BrightonWood.com) i ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących (www.Elysium-Europe.eu), a także przez Global Employment GmbH (www.GlobalEmployment.eu), Berlin

Konsultacje w zakresie

 1. wymogów normy DIN SPEC 33454,
 2. dokumentów przewidzianych DIN SPEC 33454,
 3. prawidłowości prowadzenia biznesu zgodnie z normą DIN SPEC 33454,
 4. relacji z podopiecznymi, opiekunkami i pośrednikami niemieckimi zgodnie z normą DIN SPEC 33454

przeprowadzają:

Dostosowanie polskiej firmy świadczącej usługi opieki w Niemczech i delegującej opiekunki i opiekunów do Niemiec do wymogów normy DIN SPEC 33454:

 • Konsultacja w zakresie normy DIN SPEC 33454
 • Umowy, kontrakty i inne dokumenty prawne zgodne z normą DIN SPEC 33454
 • Dokumenty branżowe zgodne z normą DIN SPEC 33454 (32 procedury i dokumenty branżowe)
 • Weryfikacja zgodności dokumentów z normą DIN SPEC 33454
 • Dostosowanie dokumentacji używanej przez firmę świadczącą usługi opieki w Niemczech i delegującą opiekunki i opiekunów do Niemiec do wymogów normy DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych i A1 – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie czasu pracy, przerw, minimalnego wynagrodzenia i innych zagadnień z zakresu ochrony prawnej opiekunki – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja charakteru działalności (delegowanie-delegacja, umowa o pracę-umowa zlecenia-samozatrudnieni, usługa-użyczenie pracowników, etc.) – zgodnie z normą DIN SPEC 33454

Procedury i dokumentacja branżowa dla polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec: wykaz 32 procedur i dokumentów wyłącznie dla firm konsultowanych i obsługiwanych przez:

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki. Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Wszystkie polskie firmy zapraszamy do udziału w Webinarium poświęconym nowej Normie DIN. Webinarium odbędzie się w czwartek, 13.05.2021 o godzinie 10.00. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem, dopuszcza się udział w wydarzeniu jednej osoby z każdej firmy. Formularz zgłoszeniowy: www.InstytutOPieki.eu/webinar Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Firmy zainteresowane indywidualną konsultacją zapraszamy do wypełnienia formularza: Obsługa prawna oraz kadrowo-płacowa | InstytutOpieki.eu

Sekcja Opieki IPP i działający przy IPP Instytut Opieki są organizacjami niezależnymi od wielkich firm opiekuńczych dominujących na rynku, od dużych agencji pracy oraz od inwestorów finansowych zaangażowanych w biznes opieki. Misją Sekcji Opieki IPP i Instytutu Opieki jest utrzymanie wysokiej zyskowności legalnego delegowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich realnych wynagrodzeń dla personelu delegowanego. IPP i Instytut Opieki wspierają małe i średnie polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. Przeciętna wielkość firm korzystających ze wsparcia IPP i Instytutu Opieki to firmy obsługujące od 50 do 300 rodzin.

Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.