Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki.

Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Sekcja Opieki IPP i działający przy IPP Instytut Opieki są organizacjami niezależnymi od wielkich firm opiekuńczych dominujących na rynku, od dużych agencji pracy oraz od inwestorów finansowych zaangażowanych w biznes opieki. Misją Sekcji Opieki IPP i Instytutu Opieki jest utrzymanie wysokiej zyskowności legalnego delegowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich realnych wynagrodzeń dla personelu delegowanego. IPP i Instytut Opieki wspierają małe i średnie polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. Przeciętna wielkość firm korzystających ze wsparcia IPP i Instytutu Opieki to firmy obsługujące od 50 do 300 rodzin.

 

 

Certfikat

Certyfikacja w zakresie zgodności z normą CBE-2021 [Cross-Border Employment] Pflege/Opieka

Normę CBE 2021 [Cross-Border Employment] Pflege/Opieka może wdrożyć każde przedsiębiorstwo delegujące opiekunów za granicę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia wielkość firmy - do wymagań normy CBE 2021 [Cross-Border Employment] Pflege/Opieka mogą dostosować się kilkutysięczne wielooddziałowe korporacje, małe rodzinne firmy, a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych firm jest delegowanie pracowników za granicę.

Czytaj dalej

BLOG: LEGALNA OPIEKA W NIEMCZECH

Zezwolenie na pracę dla opiekunki z Ukrainy – czy konieczny test rynku pracy?

Minister pracy ustala wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. Wśród nich jest taki: 341202 - opiekun osoby starszej. Jednak osoba, która będzie wykonywać zawód opiekunki osoby starszej (kod 341202)…

Zmiany w zasadach naliczana odsetek od zaległości ZUS

Ustawa z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele zmian znowelizowała zasad dotyczące naliczania i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu wymagalnych składek na ubezpieczenia społeczne.…

norma DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech: spotkania dla firm

  W lutym 2021 r. ogłoszona została finalna wersja nowej Normy DIN dla branży opieki domowej w Niemczech. Kancelaria Brighton&Wood jest od dłuższego czasu w kontakcie z Niemieckim Instytutem ds. Norm, który ustanowił tą normę. Kancelaria Brighton&Wood monitorowała…

delegowanie ukraińskich opiekunów do Niemiec - ekskluzywne spotkanie konsultacyjne dla firm - ELYSIUM/Opole

  W związku z falą kontroli prowadzonych przez Policję Federalną w firmach delegujących opiekunów do Niemiec zapraszamy na ekskluzywne spotkania konsultacyjne. Podczas tych narad omówiona zostanie praktyka kontrolna niemieckich urzędów, prawidłowa dokumentacja, prawidłowe…

Drakońskie kary za brak prawidłowej dokumentacji: Francja, Belgia, Niemcy; Seminarium dla Praktyków

  Niemieckie przepisy przewidują karę w wysokości 500 tys. euro dla polskich pracodawców stosujących nieprawidłową dokumentację kadrowo-płacową. We Francji i w Belgii w takich przypadkach wszczynane są postępowania karne przeciwko pracownikom polskich firm odpowiedzialnym za…

wyższa podstawa wymiaru składek od 1.1.2022 r. dla opiekunów delegowanych do Niemiec: wzrost kosztów delegowania o 13%

  Od 1.1.2022 r. drastycznie wzrosną dla wielu firm koszty delegowania opiekunów do Niemiec. Wzrost składek to przynajmniej 13%.  Z opublikowanych właśnie założeń makroekonomicznych, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok wynika, że prognozowane…