Certyfikacja „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ – sposób na nowe zlecenia, zaufanie opiekunów i szybki wzrost 15.2.2024 15.00

Certyfikacja „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ – sposób na nowe zlecenia, zaufanie opiekunów i szybki wzrost 15.2.2024 15.00

Podczas Konferencji Online zaprezentowany zostanie cały proces certyfikacyjny zmierzający do potwierdzenia spełnienia warunków normy „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“.

 

Certyfikat „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung” otrzymują podmioty spełniające następujące wymagania: 

 1. Opiekunowie otrzymują ponadprzeciętne wynagrodzenie i należności uwzględniające:
  • niemieckie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu przewidujące wynagrodzenie minimalne na poziomie 12,00 euro/h w 2023 r.;
   Certyfikowane firmy zobowiązują się także dopasować wysokość należności przysługujących opiekunom, odpowiednio od 1.1.2024 r. i od 1.1.2025 r. do uchwalonych w Niemczech podwyższonych ustawowych stawek, tj. 12,41 euro/h (2024) i 12,81 euro/h (2025).
  • niemieckie regulacje oraz orzecznictwo (Bundesarbeitsgericht 5 AZR 505/20, Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg Sa 1900/19) w zakresie dyżurów i pozostawania opiekunów w gotowości do świadczenia pracy;
  • rozłąkę opiekuna z Polską.
   Certyfikowane firmy zobowiązują się zapewnić wszystkim delegowanym opiekunom minimalne świadczenia na poziomie minimum 2.000,00 euro netto miesięcznie – od 1.1.2025 r.
 1. Opiekunowie delegowani do Niemiec podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym– podczas całego okresu zatrudnienia, a także podczas zjazdów do Polski.
  •  z certyfikacji są wyłączone firmy organizujące samozatrudnienie opiekunów
  •  z certyfikacji są wyłączone portale, stowarzyszenia, firmy oraz operatorzy stron internetowych i aplikacji promujących zatrudnienie na czarno oraz samozatrudnienie opiekunów
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne naliczane i odprowadzane są dla opiekunów w każdym miesiącu
  • z certyfikacji są wyłączone firmy stosujące niedozwolony i wprowadzający opiekunów w błąd system składki skumulowanej, polegający na odprowadzaniu składek raz na kilka miesięcy
 1. Opiekunowie delegowani do Niemiec posiadają ważny certyfikat A1 wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 2. Opiekunowie delegowani do Niemiec otrzymują na piśmie umowę oraz szczegółowe warunki wykonywania czynności i wynagradzania.
 3. Podmiot świadczący usługi opieki domowej nie ma zaległości podatkowych i ubezpieczeniowych.
 4. Opiekunowie posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie A1.
 5. Opiekunowie są absolwentami kwalifikowanego kursu językowego w zakresie opieki domowej.
  (Certyfikowane firmy zobowiązują się zapewnić wszystkim delegowanym opiekunom od 1.1.2024 r. bezpłatny kurs językowy, a od 1.1.2025 r. rokroczne kursy doszkalające w zakresie języka niemieckiego)
 6. Opiekunowie posiadają ważny certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.
 7. Opiekunowie są absolwentami kwalifikowanego szkolenia zawodowego w zakresie opieki domowej.

(Certyfikowane firmy zobowiązują się zapewnić wszystkim delegowanym opiekunom od 1.1.2025 r. bezpłatne szkolenia zawodowe, a od 1.1.2025 także wymaganą certyfikację w zakresie opieki domowej). 

Podmiot Certyfikujący: Instytut Opieki 

Podmioty uprawnione w 2023 r. i 2024 r. do przeprowadzania audytów zgodności z Normą „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa”/ „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung”:

 • BrightonWood European Employment Lawyers & Advisors | www.BrightonWood.com  | Warszawa, Kraków, Opole, Lotnisko Radzieje (ICAO: EPRD), Nicea
 • ELYSIUM Payroll, Bookkeeping, A1 for cross-border businesses | www.Elysium-Europe.com | Opole, Warszawa, Kraków 

Więcej informacji n/t certyfikacji oraz firm, które skutecznie przeszły proces certyfikacji: Zertifizierung „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung”/2023 | VerbandPflege.eu

Obsługa polskich agencji opieki delegujących opiekunów do Niemiec: Kompleksowa obsługa firm delegujących opiekunów do Niemiec | Elysium-Europe

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście wiodących firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. W ostatnich dwóch dekadach, bazując na wieloletnim doświadczeniu całego zespołu Brighton&Wood, modelach delegowania, sprawdzonej w tysiącach postępowań kontrolnych i sądowych dokumentacji oraz przemyślanych strategiach, kilku przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Wszyscy liderzy rynku opieki domowej w Niemczech obsługiwani są w ostatnich dwudziestu latach przez Brighton&Wood. www.Brighton&Wood.com

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia: www.Elysium-Europe.eu/opieka

Konferencja jest bezpłatna dla Członków Klubu Premium Europejskiego Zrzeszenia Opieki Domowej w Berlinie.

Członkowie Klubu Przedsiębiorców Europejskiego Zrzeszenia Opieki Domowej w Berlinie korzystają ze zniżki 50%, a członkostwo w Klubie jest bezpłatne.

 

Więcej informacji i formularz:

Konferenz | VerbandPflege.eu

 ​​​​​​​