BLOG: LEGALNA OPIEKA W NIEMCZECH

składki ZUS od diet i innych należności - aktualna praktyka kontrolna i orzecznictwo

Od wielu lat zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i sądy w całej Polsce zajmują jednoznaczne stanowisko, iż osoba wykonująca swą pracę za granicą, czy to na podstawie umowy o pracę, czy też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej (np. umowa zlecenia), nie przebywa w…

eskalacja żądań płacowych opiekunek: efektywny system delegowania do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się żądania płacowe opiekunek delegowanych do Niemiec. Nierzadko wykraczają one poza konsens rynkowy wynoszący aktualnie ok. 1.970,00 euro netto. W 2022 r. Krajowy Sąd Pracy w Berlinie wydał ostateczny wyrok w głośnej sprawie opiekunki…

nowa praktyka ZUS: odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił w ostatnim czasie swoją praktykę (w przypadku spółek komandytowych) w zakresie dochodzenia od firm delegujących zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS „skraca” drogę egzekucji należności z tytułu zaległych składek,…

Fala kontroli ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Do kontroli typowane są też…

Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich tygodniach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Opiekunowie mają od kilku lat…

Certyfikacja „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ – sposób na nowe zlecenia, zaufanie opiekunów i szybki wzrost 15.2.2024 15.00

Podczas Konferencji Online zaprezentowany zostanie cały proces certyfikacyjny zmierzający do potwierdzenia spełnienia warunków normy „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“.   Certyfikat „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung” otrzymują podmioty spełniające następujące wymagania…

Od startupu do lidera rynku: sprawdzony model delegowania opiekunów do Niemiec - Konferencja Online 1.2.2024 15.00

Podczas Konferencji Online zaprezentowany zostanie legalny i sprawdzony model delegowania polskich opiekunów do Niemiec. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście wiodących firm…

10 nielegalnych modeli zatrudnienia i delegowania polskich opiekunów do Niemiec

W ostatnich dniach opublikowany został obszerny Raport n/t zatrudnienia polskich opiekunów w Niemczech. Wynika z niego, że ponad 75% polskich opiekunów zatrudnionych i delegowanych jest nielegalnie. Wyniki raportu pokrywają się z badaniami przeprowadzonymi w latach 2022 i 2023…

Certyfikacja „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa”: bezpłatna Konferencja Online 8 grudnia 202

Na prośbę firm uprzejmie informujemy, że najbliższa konferencja poświęcona legalnemu modelowi delegowania opiekunów do Niemiec odbędzie się w trybie ONLINE: prelekcja oraz sesja pytań i odpowiedzi (Q&A) będzie także dostępna dla wszystkich firm zarówno w języku niemieckim…

Entsendung von osteuropäischen Betreuungskräften nach Deutschland: Konferenz Online am 23. November 2023

Auf Wunsch von vielen Unternehmen, wird die nächste Konferenz zum Thema Entsendung von osteuropäischen Betreuungskräften nach Deutschland kostenlos für Mitglieder von Premium Club des Europaverbandes für häusliche Pflege und Betreuung (www.VerbandPflege.eu) sein (bis zu drei…